Usługi ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie przewożonych ładunków - to rodzaj ubezpieczenia, gdy transportowane ładunki są ubezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą podczas transportu realizowanego dowolnym pojazdem na całym świecie.

UAB Lautoma mająca wielkie doświadczenie w dziedzinie transportu towarów wraz ze swoim partnerem BALTO LINK proponuje dodatkowo ubezpieczyć transportowany ładunek. 

Jakie są korzyści i ochrona z tytułu ubezpieczenia cargo:

 • W przypadku szkody, unikniesz ewentualnych strat finansowych i sporów z partnerami biznesowymi i przewoźnikami;
 • Ubezpieczenie cargo pozwoli na zmniejszenie ryzyka wzrostu straty do minimum. Międzynarodowe konwencje i zasady ograniczają odpowiedzialność przewoźników i spedytorów, którzy przewożą ładunek. Jeśli ładunek jest ubezpieczony, ryzyko uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży ładunku może być zabezpieczona 110% wartości ładunku;
 • Ubezpieczyciel opłaci dodatkowe koszty będące następstwem szkody i związane z ratunkiem ładunku, dodatkowym magazynowaniem lub przeładunkiem;
 • Należy zaznaczyć, że spedytorzy i przewoźnicy rekompensują szkodę w ładunku tylko w tym przypadku, gdy zostaje udowodniona ich odpowiedzialność (wina) za wyrządzoną szkodę. Ponadto, poniżej są określone limity odpowiedzialności przewoźników i spedytorów:
  • transport lotniczy (Konwencja montrealska) 19 SDR za kg
  • transport wodny (Reguły Hasko-Visbijskie) 2 SDR za kg lub 666,67 SDR za pakiet
  • transport lądowy (CMR) 8,33 SDR za kg
  • transport kolejowy (CIM) 17 SDR za kg

W celu ochrony biznesu i zmniejszenia ewentualnych ryzyk przewozu ładunków, konieczne jest ubezpieczyć się. UAB Lautoma może zaoferować Państwu swojego wiarygodnego partnera ubezpieczeniowego, z którym nas wiąże wieloletnie doświadczenie współpracy. Partner ubezpieczeniowy UAB Lautoma współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi światowej klasy, co zapewnia wysoką jakość ochrony ubezpieczeniowej w konkurencyjnej cenie."

Jeśli chcesz ubezpieczyć swój ładunek, prosimy o kontakt z UAB Lautoma office@lautoma.lt i telefonicznie +370 (5) 2333658.