Doradztwo prawne w zakresie usług transportowych

Transport – to jeden z największych i najważniejszych, szybko rozwijających się sektorów gospodarczych na Litwie. Szybko rosnący sektor transportowy wymaga stworzenia solidnej podstawy prawnej dla niego: odpowiednie oformienie procesu świadczenia usługi transportu towarowego, zapewnienie praw osób zaangażowanych w proces i sprawiedliwe rozwiązywanie sporów. Przewoźnik, który przyjmuje ładunek klienta jednocześnie przyjmuje na siebie wielką odpowiedzialność: bezpiecznie i terminowo dostarczyć powierzony mu ładunek. Oczywiście, jak we wszystkich dziedzinach, tak i w logistyce zdarzają się różne sytuacje, np., gdy ładunek jest uszkodzony, część lub cały ładunek jest utracony, ładunek jest dostarczony nie na czas, itp.. W przypadku sporu między przewoźnikiem a klientem, do sporu mogą zostać załączone zakład ubezpieczeń lub inne osoby trzecie. Prawo transportowe – skomplikowana dziedzina, więc ważne jest, aby krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i umiejętności samemu bronić swoich interesów. Najczęściej w przypadku sporu, potrzebna jest szybka wykwalifikowana pomoc prawna, co jest szczególnie istotne w sytuacjach spornych, gdzie nie ma wyraźnej strony winnej, strony nie zgadzają się w sprawie złożonych roszczeń, wysokości szkody i jej odszkodowania itp.. W tym przypadku, profesjonalna i terminowa analiza prawna, ocena ryzyka może pomóc nie tylko zapobiec (lub znacznie ograniczyć) przed stratami finansowymi, ale również zapewnić dalszą płynną współpracę z klientem lub dostawcą usług. Zaangażowanie wykwalifikowanego prawnika w spory zapobiega podjęciu impulsywnych i emocjonalnych decyzji, które zwykle są nieprawidłowe.

Lautoma współpracuje z niezawodnymi prawnikami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa transportowego.

 

Udzielenie porad prawnych następuje w poniższych sytuacjach:

  • przygotowanie umów, wewnętrznych dokumentów firmy, prowadzenie negocjacji z klientami i partnerami, itp.;
  • rozstrzyganie sporów dotyczących usług transportowych pomiędzy klientem a dostawcą usług;
  • rozstrzyganie sporów z zakładami ubezpieczeniowymi w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, gdy szkodę ponosi ładunek  itp.;
  • udzielanie informacji na temat różnych zagadnień prawnych odnoszących się zarówno do lokalnych  i międzynarodowych przewozów;
  • prawnicy mogą reprezentować i bronić interesów przewoźników, spedytorów, nadawców, odbiorców ładunku i innych osób związanych z sektorem transportowym, w sądach i arbitrażu. 
W razie potrzeby uzyskania pomocy prawnej w zakresie usług transportowych i logistycznych, prosimy o kontakt z Lautoma - office@lautoma.lt lub telefonicznie +370 (5) 2333658.